Tilslutning

Tilslutning for fjernvarme beregnes efter BBR-areal.

Alle nedennævnte priser er inklusive moms.

fra    0-100 m2 BBR-areal    pr. m2 131,25 kr.
fra 101-200 m2 BBR-areal    pr. m2 96,25 kr.
over 200 m2    pr. m2 77,50 kr.
Stikledning i dim. 22-28 mm    pr. m                   500,00 kr.

 

Byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder.

Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de kommende forbrugere.