Historie

Fjernvarme i Fjerritslev
Fjerritslev Fjernvarme blev etableret i 1959 i det tidligere elværk på Sandagervej, og i november samme år kunne de første forbrugere åbne for varmen fra værket. De første år fyrede man med fuelolie, men 10 år senere valgte man at udbygge værket med en ny oliekedel på vores nuværende adresse, Industrivej 27. Oliekedlen på Sandagervej blev bibeholdt som backup.

En af vore opgaver er at sikre forbrugere en lav varmepris, og dette førte til, at man i 1984 valgte at gå over til kulfyring. Men allerede seks år senere foranledigede byens vækst samt afgiften på kul købet af en ny 6 MWh fliskedel samt udbygning af lager- og kontorfaciliteter på Industrivej. Det var ikke blot en forbedring af produktionen, men også starten på en mere miljøvenlig produktion af varme.

Fjerritslev Fjernvarme er således i konstant udvikling for at tilpasse sig de skiftende forbruger- og miljøkrav. I 2004 udskiftede vi den gamle kulkedel, hvor man fyrede med træpiller, med en ny 10 MWh fliskedel fra Euro Therm.

Udvidelse fra by til land
I 2012 har Fjerritslev Fjernvarme lagt sidste hånd på sin hidtil største udvidelse, der omfatter såvel ledningsnettet som kapaciteten på selve værket. Således er der etableret fjernvarme i størstedelen af landsbyområderne i den gamle Fjerritslev Kommune, hvorved antallet af forbrugere på 10 år er forøget fra de oprindelige ca. 1.400 til 2.325.

Udvidelsen betyder, at omkring 900 husstande i Kollerup, Klim, Vester Thorup, Skerping, Korsholm, Ørebro, Gøttrup, Husby, Aalegaards Mark, Skræm, Bonderup, Trekroner, Kirkedal og Haverslev nu kan glæde sig over billig, stabil og miljøvenlig forsyning af varme og varmt vand året rundt.

Modernisering af de tekniske anlæg
Ligeledes er der sket en modernisering af de tekniske anlæg på værket. Vores fliskedel fra 1993 var slidt op, og da det ikke ville være rentabelt at renovere den, valgte vi at installere en ny, der skal køre sammen med vores anden fliskedel fra 2004. Ydelsen er dermed øget til i alt 22 MWh.

Som backup er der opsat en ny elkedel i stedet for den oprindelige oliekedel fra 1959, der lejlighedsvis har været i brug under udfald eller strømsvigt. Dermed er det gamle fjernvarmeværk på Sandagervej definitivt nedlagt, og den tilhørende stålskorsten blev taget ned i slutningen af september 2012 under stor bevågenhed fra de omkringboende.

Samtidig er de fossile brændstoffer i form af kul og olie helt ude af billedet, så vi styrker i høj grad den grønne profil hos Fjerritslev Fjernvarme.

Da døgnforbruget af flis næsten er fordoblet fra 80 til 150 tons for at kunne forsyne det stærkt voksende antal forbrugere, er lagerkapaciteten på værket tilsvarende udvidet betragteligt.

Folkene bag fjernvarmen
Fjerritslev Fjernvarme har fire fastansatte: En medarbejdere, som står for vedligehold og udbygning af ledningsnettet, en medarbejder som står for målerservice og kedeldrift, en driftsleder samt en administrativ medarbejder. Endelig er der en bestyrelse på fem personer tilknyttet værket.

Kontakt os pr. telefon eller e-mail
Hvis du har spørgsmål om energiforbrug eller har behov for rådgivning vedrørende din tilslutning til værket, er du altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller e-mail. Vi tilstræber at have et højt serviceniveau over for vore kunder, og vi informerer derfor også løbende kunderne om værkets drift og nye tiltag. 

Fremtidens grønne energi
På Fjerritslev Fjernvarme ser vi det som en af vore fornemste opgaver at passe på miljøet, samtidig med at leveringssikkerheden er i top og prisen i bund. Vi satser således på udnyttelse af miljøvenlige ressourcer, så vi kan overdrage et miljø, som er sundt og bæredygtigt, til de næste generationer.