2012

23. august 2012

Fjerritslev Fjernvarme tester anlæg til rensning af røggas

Værket har indgået en aftale med firmaet PureteQ i Svendborg om at bistå med test af en helt ny type røggasrensningsanlæg

Formålet er at rense røgen fra afbrænding af flis og nyttiggøre endnu mere varme fra røgen til glæde for pengepungen og miljøet – en naturlig videreførelse af Fjerritslev Fjernvarmes grønne profil.

Den ene af de to installerede skrubbere er designet, så den kan anvendes til reduktion af skibsfartens røggasemissioner. Den anden skrubber har indbygget varmeveksler i komposit og er ufølsom over for syre. Den kan derfor også anvendes på halmfyrede anlæg.

PureteQ afsluttede installation af skrubbersystemet i uge 28, og anlægget har fungeret upåklageligt hen over sommerferien. PureteQ’s egne teknikere blev under montagen assisteret af et større antal lokale firmaer, som er vant til at komme på værket.

I løbet af de kommende måneder skal anlægget optimeres – lige nu testes forskellige flow-forhold, og det ser rigtigt lovende ud.

PureteQ er en ingeniørvirksomhed, der udvikler patenterede, højteknologiske og økonomisk bæredygtige procesløsninger inden for miljøteknologi.

PureteQ’s teknologier omdanner industrielle biprodukter og farligt affald til brugbar energi og til at rense luft og vand. Virksomheden har mere end 30 års praktisk erfaring med håndtering af farligt affald og genvinding/genanvendelse af ressourcer fra forurenende industrier.

Læs mere på www.pureteq.com