Fjerritslev Fjernvarme etablerer støjafskærmning 26. august 2013

26. august 2013

Fjerritslev Fjernvarme etablerer støjafskærmning

Et ca. fire meter højt hegn skal mindske støjgener fra værket

I samråd med Jammerbugt Kommune har Fjerritslev Fjernvarme nu etableret et ca. fire meter højt hegn mod nord og vest.

Hegnet, der er opført i elementer med 100 millimeter isolering, skal mindske støjgener i forhold til naboerne.

Der etableres ligeledes beplantning, så hegnet kamufleres over mod nabogrundene, oplyser varmemester Kenny Lundtoft.